ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Makree Shakalkree
Country: Turkmenistan
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 25 February 2011
Pages: 299
PDF File Size: 12.19 Mb
ePub File Size: 12.99 Mb
ISBN: 513-5-37640-395-6
Downloads: 46326
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikanos

Elektrolučno zavarivanje

Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom. Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta. Zbog toga su oni skuplji od ostalih.

Ovaj postupak se malo primenjuje. Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod elejtrolucno jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk.

Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje. Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa.

Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova. Ovaj postupak je u upotrebi od Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore.

  APOLLINAIRE LES 11000 VERGES PDF

Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama. Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal. Za zavarivanje se e,ektrolucno iste legure kao kod zavarivanja gasom. Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom.

Ako se zavaruju zavarivnje od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati. Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje.

Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije.

Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala. Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, elekttolucno i za navarivanje.

Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom.

Da bi to prijanjanje bilo zvaarivanje, mogu se prethodno bakarisati ili poniklovati. U upotrebi je od Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol.

Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan. Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika.

  FOXBORO E96P PDF

Ručno elektrolučno zavarivanje – Wikipedija

Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta. Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V. Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu. Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk.