ENERGJIA SOLARE PDF

Energjia solare translation in Albanian-English dictionary. Energjia diellore, nje burim dhe potencial i qendrueshem (Solar energy, a sustainable source and potential). Conference Paper (PDF. Potenciali energjetik i shfrytëzimit të energjisë diellore në Dragash. . prodhuar energji elektrike nga energjia diellore, përveq të tjerash kërkohet që të.

Author: Nejin Grokasa
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 12 April 2013
Pages: 413
PDF File Size: 19.46 Mb
ePub File Size: 8.8 Mb
ISBN: 569-2-22398-893-9
Downloads: 28415
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktit

Sistemet fotovoltaike mund te perdoren si burime autonome i energjise elektrike ne kombinim me burimet tjera te energjise ose te lidhur ne rrjetin elektrik. Sistemi fotovoltaik realizohen me shnderruesit fotovolaik te cilet energjine rrezatuese te diellit e shnderrojne ne energji elektrike shnderrimi i drejtperdrejte.

Ne kete central wnergjia i deponimit,absorbon nje pjese te nxehtesise te prodhuar,nga fusha me celula diellore parabolike gjate dites.

Energjia e rrezatimit te diellit – Wikipedia

Sistemet diellore energjetike [ redakto redakto tekstin burimor ] Sistemet diellore te temperaturave te uleta. Kulla punon ne principin e fokusit nga fusha me mija cope pasqyra ne marres i cili eshte i vendosur ne maje te kulles.

  ASTM D7169 PDF

Pamja e nje centrale termike me kulle diellore si dhe skema e prodhimit te energjise elektrike me perdorimin e kripes se shkrire. Nxehetesia e gjeneruar nga fusha me celula diellore deponohet ne kripen e shkrire e cila ndodhet ne rezervuaret me diameter 36m dhe lartesi 14m.

Energjia solare

Kolektoret diellor per ngrohje te ujit, Pergaditja e ujit te ngrohet, avujve. Teknologjia e sistemit parabolik ne fillim eshte perdorur ne SHBA, dhe centrali i pare ne Europe qe punon me kete teknologji wnergjia ndertuar ne Spanje Andasol dhe ka fuqine e instaluar 50MW. Marresi grumbullon nxehtesine e diellit ne lengun e ngrohet i cili qarkullon dhe i cili perdoret per prodhimin e avujve per turbinen konvencionale me avull per prodhimin e energjise elektrikete vendosur ne fund te kulles.

Intensiteti mesatar i rrezatimit te diellit ne atmosfere eshte mesatarisht 1. Shikime Lexo Redakto Redakto tekstin burimor Shiko historikun.

Energjia e rrezatimit te diellit

Pamja eneegjia nje kolektori diellor qe perdoret per ngrohjen e ujit. Ky proces mundeson dyfishin e numrit te oreve te punes ne vit te centralit.

  ALEXANDER SERGEYEVICH PUSKIN EVGENIJE ONJEGIN PDF

Ngrohja natyrore e hapesires. Ky central eshte leshuar ne dolare ne Nentor te vitit Turbinat prodhojne energjine elektrike gjate nates duke perdorur kete nxehtesi.

Ato mund te punojne kurdo qofte qe konsumatori te kerkoje energji,pra dhe gjate territ ose gjate motit te vranet. Gjate kushteve normale ne siperfaqen e tokes mund te arrihet intesiteti i rrezatimit prej 1.