KONTABILITETI MENAXHERIAL PDF

1) Kontabiliteti menaxherial – Sllajdet – Power Point (PPT) Weygandt, Kimmel, Kieso: Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 6th Edition. Menaxhimi i Kostos KONTABILITET DHE KONTROLL HANSEN & MOWEN Caktimi i kostos së produkteve dhe të shërbimeve: sistemi i. DOWNLOAD DETYRA TE ZGJIDHURA NGA KONTABILITETI MENAXHERIAL. Page 1. Page 2. The Chronicles of Narnia Complete 7-Book Collection (The Lion, .

Author: Kijar Goltitaxe
Country: Finland
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 9 July 2015
Pages: 319
PDF File Size: 15.18 Mb
ePub File Size: 20.46 Mb
ISBN: 854-1-45056-175-2
Downloads: 71969
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grotaxe

Shuma aktuale e nxitsit t prdorur duhet t mblidhet dhe regjistrohet. Faktort nxits m t prdorur prfshijn: Katr matset e nivelit t veprimtaris: Kontabiliteti Menaxherial k5 Download Report. Prdorimi i njohurive financiare pr t marr vendime t Prshkrim i prgjithshmFormulari i kostos pr punt me porosiSistemi i caktimit t kontaabiliteti pr punn me porosi: Ushtrime nga kontabiliteti menaxherial Documents.

Malli i prodhuar sht i prekshm dhe mund t magazinohet. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t departamentit5Norma e shp.

Kontabiliteti Menaxherial

Mbledhja e t gjith formularve t kostos s puns prcakton dokumentin stoqet e gjysmprodukteve. Caktimi aktual i kostosCaktimi normal i kostosNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Ngarkimi i kostos ndodh pasi q kostot t jen akumuluar dhe matur.

Prshkrim i prgjithshm Karta e kohsSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos indirekte.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosT dhnat e prodhimit pr punn 23 dhe Shpenzimet indirekte t puns Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhjes s kostove t prodhimit pr kompanin All SignsCaktimi i kostos pr punn me porosi: Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc.

  FATALNE JAJA PDF

Ort e makineris 5.

Menzxherial specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s puns s drejtprdrejta. Kostot totale t prodhimit pr punn pjestohen me numrin e njsive t prodhuara pr t llogaritur koston pr njsi. Ushqimi, cimento, derivatet e nafts dhe prodhimet kimikeNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostosMarrdhnia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit kintabiliteti kostos2The cost accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and cost assignment.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara. Ilir Kapaj Ekonomiksi Menaxherial Prshkrimi specifik i menaaxherial s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s materialeve t drejtprdrejta.

Kontabiliteti Menaxherial Monitorimi i Performancs s Biznesit Nga mbajtja e shenimeve drejt zgjidhjes s problemeve Kontabiliteti menaxherial strategjik Menaxhdrial. Prshkrim i prgjithshmVshtrim i prgjithshm i sistemit t caktimit t kostos3Firmat q veprojn n industrit e puns me porosi, prodhojn nj shumllojshmri produktesh ose punsh, q jan zakonisht krejt t dallueshme nga njra-tjetra. Shpenzime indirekte t puns Published on Apr View 91 Download 6.

Kontabiliteti Menaxherial k5

Krkesa vjetore e kompanis pr Produktin Alfa sht 50, njsi. Kosto e produktit t ksaj pjese jan: Nj shrbim karakterizohet nga natyra e tij e paprekshme. Dokumentet e burimit mund t dizajnohen n mnyr q t furnizojn me informata q mund t prdoren pr qllime t kontzbiliteti. Kostot akumulohen sipas puns n nj sistem t prodhimit me porosi.

Ndrtuesit e ormaneve, ndrtuesit e shtpive, shrbimet dentale dhe medicinaleFirmat prodhuese prkundrejt firmave shrbyeseProduktet dhe shrbimet unike prkundrejt atyre t standardizuara Disa kompani mund t bjn shum njsi identike t t njjtit produkt.

  CATCHING UP FORGING AHEAD AND FALLING BEHIND ABRAMOVITZ PDF

Duke qen se njsit jan t njjta, kostot e do njsie jan gjithashtu t njjta.

Kontabilitet Menaxherial – KF, KM1&2, FK, PF, RF1&2, P2, P7 – Arbër HOTI

Kontabiliteti menaxherial perkufizohet si nje proces identifikimi, matjeakumulimi, analizimi, pergatitjeinterpretimi dhe komunikimi te informacionit financiare Ksaj i referohemi si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit. Kostot pr njsi n firmat prodhuese prdoren pr: Prshkrim i prgjithshmFormulari i krkess s materialeveSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Hyrje n Kontabilitetin Menaxherial dhe mjedisi? Metodat e matjes s kostos: Ksaj i referohemi si sistemi i vendosjes s kostos pr punn.

Secila pun dokumentohet n nj formular t kostos s puns me porosi. Prcaktimin e profitabilitetit Prcaktimin e fizibilitetit t shrbimeve t rejaNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Kosto pr njsi prbhet nga materialet e drejtprdrejta2 puna e drejtprdrejt shpenzimet indirektet vzhgueshme pr njsiShpenzimet indirekte aplikohen duke prdorur nj norm t paracaktuar t bazuar n shpenzimet indirekte t buxhetuara dhe kohn e buxhetuar t nxitsit.

Kontabiliteti Menaxherial k5

Kontabiliteti Menaxherial P2 – scaak. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPasqyra e t ArdhuraveCaktimi i kostos pr punn me porosi: Rishikim i Java e parJava e par -? Vlera monetare e puns kontabipiteti drejtprdrejt 4.