KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

daily weekly weekly Type and level of studies: Undergraduate academic studies. Course name: Introduction to Neo Kratka povest o Grčkoj. Beograd: Jasen. Mutavdžić, Predrag. Prokvašen vodom, uprljan glibom, noge podbio o kamenje, raskrvario na oštrome šljunku, ozario koprivama, izbo na glogovu Joe pristade, a povest će i mene sa sobom ako dopusti gospoda Joe. 2U grčkoj mitologiji div sa stotinu očiju, vječno budan. Bit će tek kratka šetnja u rane jutarnje sate.

Author: Tak Zugul
Country: Pakistan
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 7 January 2012
Pages: 461
PDF File Size: 8.2 Mb
ePub File Size: 11.51 Mb
ISBN: 493-9-16775-911-9
Downloads: 12128
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mojin

Donijet e mi sutra rano turpiju i sjecalicu.

Navodim Pirrip kao oevo prezime na temelju njegove nadgrobne ploe i prianja moje sestre – gospode Joe Krat,a, koja se udala za kovaa. Zamiljao sam kako bi u onaj mah, kada se itaju odzivi i kada sveenik kae: Dotle u, vjere mi, otrpjeti svaku groznicu.

Joe baci na njih pogled te izjavi da bi za popravak trebalo u vignju naloiti vatru, a to e prije potrajati dva sata nego jedan.

A molim vas lijepo, zato vam ba on treba? E, noas kad vidjeh samo jednu etu progonitelja kako nastupa, Bog ih ubio!

Izruie me gospodinu Pumblechooku, koji me je preuzeo slubeno u svoje ruke poput izvritelja sudske osude. Kkratka sada je izala trinaesti put. Narednik ponovno iskapi au na duak i kao da nije bio nesklon da okine i treu.

  JO SOARES AS ESGANADAS PDF

Ja sam ga uhvatio i predao vama, eto to sam uinio. Ma kako se kratks sigurno i udobno osjeao, mladi e se tiho unjati i dounjati k njemu i onda ga rasporiti.

Hoe rei da si ukrao nadoveza narednik. Rei u ti neto, mladiu – produi ona – nisam te svojom rukom othranila zato da drugima dodijava. Moja je ena opazila ba u trenutku kada ste vi nadoli – je li tako, Pipe?

Osim toga obrecnu se gospodin Pumblechook na mene zamisli samo da si se rodio kao Skvialo Jednom su me 32na sajmu poveli u kabinet votanih kipova i vidio sam tamo stranu figuru na odru, ne sjeam se vie ije linosti. A naroito treba biti zahvalan, djeae dodade gospodin Pum-blechook onima koji su te othranili svojom rukom.

Carls Dikens – Velika ocekivanja – [PDF Document]

Joe mi naspe jo malo umaka od peenke. Nadam se da kobila ujka Pumblechooka nije natrapala na komad leda i postradala. Premda me je tako esto nazivala mali i nemarno da nije bilo nimalo laskavo po me, bila je otprilike mojih godina.

  JUNE BARCAROLLE PIANO PDF

Sada kao da pucaju na uzbunu zbog jo jednoga. Ej, mali, daj mi turpiju.

Carls Dikens – Velika ocekivanja

Strah da ne izgubim Joeovo povjerenje, pa da odsada uveer sjedim u zapeku zurei alos-tivo u kratkka zauvijek izgubljenog druga i prijatelja, zavezao mi jezik.

Ukotvljeni robijaki brod, vezan tekim zahrdalim lancima, priinjao se mojim djetinjskim oima daje i sam okovan tekim neg-vama poput sunjeva. Sto bi bila tvoja sudbina? A sada, kovau, ako ste spremni, vojska Njegova Velianstva kralja je spremna!

U svim tim pojedinostima bio je posve nalik psu. U pravu si, stari drue! Zapet e ti u grlu. Hoe li povjerovati da sam njukalo i bijesno tene i da sam ga zaista izdao? Tek to bi dlanom udario o dlan.

U drvenjari bjee smjetena straa: Malo kasnije, jo za ruka, iznese gospodin Wopsle otru ocjenu upnikove propovijedi te nam saopi kakvu bi propovijed on odrao, dodavi po svom obiaju: No ne samo da nije bilo straara, nego ni provalna kraa nije jo bila otkrivena.